Resources

All Kids in Museums resources are available on this page. If you’d like hard copies of our resources please get in touch.

Takeover Day in England | Takeover Day in Wales | Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd | Case Studies | Takeover Arts | Wheelchair AccessibilityAutism | Family Maths Learning | Hurdles to Participation report | Manifesto | Film Projects | Arts Award | Flexible Family Ticket Babies in Museums Workshop Film

 

Takeover Day in England

 

Take a look at our reports, resources and case studies to inspire you for Takeover Day.

To read all of Kids in Museums Takeover Day Resources download the Takeover Day Factsheets Pack

You can read Kids in Museums Takeover Day Resources individually by clicking on the links below:

In addition to these resources you can use our Press Release Template to share your plans with the press.

Reports

Takeover Day in Wales

 

Take a look at our reports, resources and case studies to inspire you for Takeover Day.

To read all of Kids in Museums Takeover Day Resources download the Takeover Day Factsheets Pack

You can read Kids in Museums Takeover Day Resources individually by clicking on the links below:

In addition to these resources you can use our Press Release Template to share your plans with the press.

Reports

Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd

 

Gwelwch ein adroddiadau, adnoddau ac astudiaethau achos i’ch ysbrydoli ar gyfer digwyddiad eleni.

I ddarllen holl Adnoddau Diwrnod Meddiannu Kids in Museums, lawrlwythwch Pecyn Taflenni Ffeithiau’r Diwrnod Meddiannu

Gallwch ddarllen yr Adnoddau ar gyfer Diwrnod Meddiannu Kids in Museums yn unigol drwy glicio ar y dolenni isod:

Yn ychwanegol at yr adnoddau yma gallwch ddefnyddio ein Templed Datganiadau i’r Wasg i rannu eich cynlluniau gyda’r wasg.

Adroddiadau

 

Case Studies

 

Takeover Day England Case Studies

 

Takeover Day Wales Case Studies

Takeover Day Scotland Case Studies

 

 

Takeover Arts

 

 

Wheelchair Accessibility

 

 

Autism

 

 

Family Maths Learning

 

 

Hurdles to Participation report

 

 

Arts Award

 

Manifesto

 

Our Manifesto, for families and for museums

Film Projects

 

How I See It

How I See It is a film made by young people from the River & Rowing Museum, Watts Gallery – Artists’ Village and The Lightbox. They scripted, shot and edited the film themselves. More information about the project can be found here

Teen Take

We’re proud to present Teen Take – a film entirely planned, scripted, filmed and edited by young people at Lynn Museum and Ancient House Museum in Norfolk. More information about this project can be found here.

Our Take / Barn Ni

We’re proud to launch Our Take Barn Ni– a film produced, presented, scripted and edited by teenagers at Newport and Wrexham museums.

 

Flexible Family Ticket

 

Guidance and research for museums on offering flexible family tickets

Babies in Museums Workshop Film

 

Babies in Museums Workshop from Wild Bees on Vimeo.

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×