Check the dates for Takeover Day 2019 and find out how to plan your event here.

Y Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd

Mae ein Gwobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd yn dathlu atyniadau treftadaeth sy’n mynd gam ymhellach i gynnig profiadau gwych i deuluoedd.

Rydym yn dyfarnu’r wobr yn flynyddol i un amgueddfa, oriel, cartref hanesyddol neu safle treftadaeth sydd wedi gwneud ymdrechion rhagorol i groesawu plant a theuluoedd ac ymateb i’w sylwadau.

Cafodd y wobr hon ei lansio yn ôl yn 2004, ac mae’n rhoi llais i ymwelwyr ifanc a theuluoedd sy’n ymweld. Dyma’r unig wobr i amgueddfeydd ym Mhrydain sy’n cael ei beirniadu gan deuluoedd.

Cyhoeddwyd enillydd Amgueddfa’r Flwyddyn sy’n Croesawu Teuluoedd 2018 ar 1 Hydref 2018, sef Amgueddfa Dinas Leeds.

Sut allem ni enwebu ein hamgueddfa ni ar gyfer y wobr?

Gall unrhyw un wneud enwebiad ar gyfer y Wobr i Amgueddfa sy’n Croesawu Teuluoedd -plant, rhieni, gofalwyr, nain a thaid neu famgu a thadcu, modryb, ewythr, cefndryd – neu’r amgueddfeydd eu hunain.

Rydym yn croesawu enwebiadau ar gyfer amgueddfeydd o bob maint, o amgueddfeydd cenedlaethol gyda thimau o geidwaid, i orielau lleol bychan a redir gan wirfoddolwyr.

Bydd enwebiadau ar gyfer gwobr yr Amgueddfa sy’n Croesawu Teuluoedd 2019 yn agor ar Ddydd Llun 25 Mawrth.

Beth yw categorïau’r wobr?

Am y tro cyntaf eleni, rydym yn cyflwyno categorïau i’r Wobr Amgueddfa Sy’n Croesawu Teuluoedd:

  • Amgueddfa fechan: hyd at 150k o ymwelwyr
  • Amgueddfa ganolig: 150k-500k o ymwelwyr
  • Amgueddfa fawr: 500k+ o ymwelwyr

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siŵr beth yw’r categori pan fyddwch yn enwebu – byddwn yn gwneud yn siŵr bod yr amgueddfeydd i gyd yn y categori cywir cyn tynnu’r rhestr fer.

Sut bydd fy nghais yn cael ei feirniadu?

Mae ein panel arbenigol o bobl broffesiynol ym maes amgueddfeydd yn dewis o blith yr enwebiadau i greu rhestr fer. Y llynedd cawsom 550 o enwebiadau gan deuluoedd ac amgueddfeydd.

Yna, mae teuluoedd yn ymweld â phob amgueddfa ar y rhestr fer, gan ymweld fel beirniaid dirgel. Maent yn gwneud yr ymweliadau yma yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst ac yn asesu pa mor dda maen nhw’n cyfateb â’n Maniffesto. Bydd eu profiadau’n penderfynu pwy yw enillydd pob categori.

Yna bydd ein panel arbenigol yn dewis enillydd cyffredinol.

Dyddiadau allweddol 2019

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobr Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd 2019 yn agor ar Ddydd Llun 25 Mawrth 2019 ac yn cau ar Ddydd Gwener 31 Mai 2019.

Bydd ein panel o arbenigwyr yn cwrdd yn fuan ym mis Mehefin ac yn cyhoeddi’r rhestr fer ar Ddydd Llun Mehefin 17 2019.

Byddwn yn cyhoeddi enillwyr Amgueddfa’r flwyddyn sy’n Croesawu Teuluoedd 2019 yn ein seremoni wobrwyo ym mis Hydref.

Canfod rhagor

Os hoffech ganfod rhagor am y wobr, cofrestrwch i dderbyn ein taflen newyddion isod er mwyn cael y diweddariadau diweddaraf, neu cysylltwch â ni ar: [email protected].

Mae’r Wobr Amgueddfa sy’n Croesawu Teuluoedd yn cael ei chefnogi’n garedig iawn gan Edwardian Hotels London.