fbpx

Check out our programme dates for 2020.

Ein Maniffesto

Darllenwch am ein Maniffesto: beth ydyw, sut mae’n ddefnyddiol i’ch sefydliad a sut i gofrestru.

Beth yw’r Maniffesto?

Mae Maniffesto Kids in Museums yn gyfres o ganllawiau syml a grewyd gan blant, pobl ifanc a theuluoedd ac mae’n adlewyrchu’r pethau sy’n gwneud amgueddfeydd yn fannau croesawgar a chynhwysol ym marn y bobl a’r plant hynny.

Aethom ati i lansio’r Maniffesto cyntaf yn 2004 ac, ers hynny, mae bron i 900 o amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth wedi cofrestru. Gallwch gofrestru eich sefydliad chi i ddangos eich bod yn ymroddedig i ddilyn ein canllawiau a chroesawu ymwelwyr o bob oedran.

Edrychwch ar ein Maniffesto.

Sut fyddai hyn yn ddefnyddiol i fy sefydliad i?

Gallwch ddefnyddio’r Maniffesto i wneud pethau fel hyn:

 • I wneud awdit
  Gallwch ddefnyddio’r maniffesto i asesu pa mor groesawgar a chynhwysol yw eich amgueddfa i blant, pobl ifanc a theuluoedd.
 • I’ch helpu i gael achrediad y Cyngor Celfyddydau
  Mae’n berthnasol i’r gofynion yma: ‘Deall a datblygu eich cynulleidfaoedd’ ac ‘Ymgysylltu gyda’ch defnyddwyr a gwella eu profiad’.
 • I ddangos i ymwelwyr beth yw eich gwerthoedd
  Gallwch ddangos ein tystysgrif yn eich amgueddfa i ddangos eich ymrwymiad i fod yn gyfeillgar a chroesawgar.
 • Fel fframwaith ar gyfer gwella
  Gallwch ddewis pwyntiau penodol o’r Maniffesto i ganolbwyntio eich gwaith arnynt.
 • I hyrwyddo eich amgueddfa i deuluoedd
  Gallwch ddefnyddio ein logo ar eich hysbysebion a negeseuon at deuluoedd sy’n ymweld; mae’n ffordd wych o ddweud wrth eich cynulleidfa bod eich amgueddfa’n lle da i deuluoedd cyn iddynt ddod i ymweld.
 • Fel dogfen eirioli
  Gallwch ddefnyddio’r Maniffesto i ddangos bod angen ymwreiddio agwedd groesawgar i deuluoedd ar draws eich sefydliad.

Sut ydw i’n cofrestru?

Mae’n hawdd! Llenwch y ffurflen isod, dyna’i gyd.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cofrestru?

Byddwn yn anfon ebost atoch i roi gwybod i chi bod eich cofrestriad wedi llwyddo ac yn eich ychwanegu at ein map ar-lein.

Byddwn hefyd yn anfon tystysgrif atoch i’w harddangos yn eich amgueddfa a logo i’w ddefnyddio yn eich cyfathrebu allanol.