fbpx

Check out our programme dates for 2020.

Diwrnodau Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc

Mae’r diwrnodau Meddiannu Digidol hyn yn rhoi cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau gael clust i’w lleisiau drwy reoli cyfrifon amgueddfeydd ar y cyfryngau cymdeithasol am y diwrnod.

Cychwynnodd y syniad yma fel ychwanegiad i’r Diwrnod Meddiannu. Mae sesiynau Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc yn grymuso pobl ifanc ac yn rhoi platfform iddynt i ymwneud ag amgueddfeydd, orielau, tai hanesyddol, archifau, safleoedd treftadaeth, mudiadau celfyddydau a diwylliant ledled Prydain.

Ers 2014, rydym wedi cynnal Diwrnod Meddiannu’r Twitter i Bobl Ifanc ym mis Awst. Cafwyd cannoedd o filoedd o drydariadau #TakeoverDay gan bobl ifanc ac mae’r hashnod hyd yn oed wedi trendio ar Twitter.

Eleni, rydym yn ymestyn y diwrnod fel bod y bobl ifanc yn gallu meddiannu amrywiaeth ehangach o blatfformau digidol, yn cynnwys Instagram, Facebook, gwefannau sefydliadau a sianelau YouTube.

Sut allai pobl ifanc feddiannu sianelau digidol fy sefydliad i?

Mae llawer o ffyrdd y gall pobl ifanc feddiannu platfformau digidol eich amgueddfa:

 • meddiannu eich cyfrif Twitter am y diwrnod i arddangos eu hoff wrthrychau
 • creu stori Instagram gyda lluniau a fideos o rannau o’ch amgueddfa
 • ffimio digwyddiad Facebook Live neu daith o amgylch eich amgueddfa
 • creu ffilm fer i’w phostio ar YouTube
 • ysgrifennu blog
 • creu podlediad.

Pryd mae’r Diwrnod Meddiannu a Digidol i Bobl Ifanc?

Mae’r digwyddiad eleni ar Ddydd Gwener Awst 16.

Rydym yn awgrymu eich bod yn ceisio cymryd rhan ar y diwrnod yma er mwyn cael y manteision mwyaf o fod yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol. Ond, gallwch roi cyfle i bobl ifanc feddiannu eich platfformau digidol unrhyw amser o’r flwyddyn – a chofiwch rannu eich diwrnod meddiannu gyda ni.

Pam ddylai fy sefydliad i gymryd rhan?

Mae’r Diwrnod Meddiannu Digidol yn rhoi cyfle gwych i amgueddfeydd weld eu casgliadau mewn golau newydd a dod i ddeall eu cynulleidfaoedd ifanc yn well. Mae’r diwrnod yn creu platfform i amgueddfeydd gael dangos i bobl tu allan i’r sector mor berthnasol ydynt i bobl ifanc.

Maent yn grymuso pobl ifanc drwy roi’r pethau hyn iddynt:

 • platfform digidol
 • ymddiriedaeth a hyder i siarad yn gyhoeddus
 • y cyfle i gyfnewid syniadau a barn gyda’u cyfoedion ar draws y wlad
 • profiad o’r mannau nad ydynt i’r cyhoedd mewn amgueddfeydd a phrofiad o drin eu casgliadau.

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym fod ganddynt fwy o ddiddordeb mewn gwneud gweithgareddau eraill gydag amgueddfeydd ar ôl cymryd rhan.

Gallent hefyd fod yn fan cychwyn ar gyfer gwneud Diwrnod Meddiannu a gweithgareddau meddiannu mwy yn hwyrach yn y flwyddyn.

Cofrestru ar gyfer y diwrnod Meddiannu Digidol gan Bobl Ifanc

Sut ydw i’n cymryd rhan?

 • Edrychwch ar ein hadnoddau dwyieithog i’ch helpu i gynllunio eich Diwrnod Meddiannu Digidol i Bobl Ifanc.
 • Cofrestrwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod i roi gwybod i ni am y pethau rydych yn eu gwneud. Byddwn yn rhannu eich digwyddiad ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ei ystyried ar gyfer cyfleoedd yn y wasg.
 • Lawrlwythwch ein logo a’n twibbon yn barod i adael i bobl wybod eich bod wedi cael eich meddiannu.
 • Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau drwy anfon e-bost i takeoverday@kidsinmuseums.org.uk.

Cofrestru ar gyfer y diwrnod Meddiannu Digidol gan Bobl Ifanc