fbpx

Check out our programme dates for 2020.

Arweiniad i’r Diwrnod Meddiannu

Croeso i’n cyfres newydd o ffilmiau Diwrnod Meddiannu sy’n cynnig cymorth a chyngor i’ch helpu i gynllunio eich Diwrnod Meddiannu eich hun.

Ar y dudalen hon mae saith ffilm sy’n eich cymryd drwy bob cam o gynllunio eich Diwrnod Meddiannu.

Diwrnod Meddiannu yw’r diwrnod pan fydd amgueddfeydd, orielau, cartrefi hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i mewn i wneud y swyddi sy’n cael eu gwneud gan oedolion fel arfer.

Yn y ffilm gyntaf hon, mae Laura Bedford, Pennaeth Rhaglenni yn Kids in Museums, yn esbonio beth yw’r Diwrnod Meddiannu, pam y dylech gymryd rhan a pha adnoddau sydd gennym i’ch helpu chi.

Wedi i chi wylio’r ffilm gyflwyniadol hon, gallwch wylio’r ffilmiau sy’n weddill isod fel cyfres neu wylio darnau ohonynt yn dibynnu beth sydd o ddiddordeb i chi.

Mae dolenni gyda phob ffilm at yr adnoddau sy’n cael eu henwi.