Yn y ffilm gyntaf hon, mae Laura Bedford, Pennaeth Rhaglenni yn Kids in Museums, yn esbonio beth yw’r Diwrnod Meddiannu, pam y dylech gymryd rhan a pha adnoddau sydd gennym i’ch helpu chi.

Diwrnod Meddiannu yw’r diwrnod pan fydd amgueddfeydd, orielau, cartrefi hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i mewn i wneud y swyddi sy’n cael eu gwneud gan oedolion fel arfer.

Tags: , ,

Categories: