Michael Sheen said: “It’s great to see an award where children and families pick the winner – giving them a powerful voice on what they want in a museum. Many museums in Wales are doing great work with families, in particular those who haven’t visited before, sharing and supporting new visitors to explore their heritage and culture, and discover those cultures they may not have experienced before. Museums can celebrate our common humanity. I hope many museums in Wales are nominated for this fantastic award and, fingers crossed, maybe one of them will win.”

There’s just one week to make sure a Welsh museum gets on the shortlist! Last year, The Winding House in Caerphilly received a Special Commendation for Outstanding Contribution to their Local Community. The National Waterfront Museum in Swansea has also made it on to the shortlist before.

Nominations for the 2016 Award can be made by anyone – visitors, volunteers and museums themselves. You can nominate a giant National museum or a tiny two-room local gallery. It can be volunteer-run or boast a team of curators. It can be best known for its outstanding collection of French 19th century porcelain or be alive with high-tech interactives (or both!). What matters most is that it provides an excellent family friendly experience.

Deadline for nominations noon 11 July 2016.

Noddwr Kids in Museums, Michael Sheen, Yn Dweud Y Dylem Enwebu Amgueddfeydd Cymru Ar Gyfer Y Wobr I Amgueddfeydd Sy’n Croesawu Teuluoedd

Mae Noddwr Kids in Museums, yr actiwr Michael Sheen, yn annog amgueddfeydd Cymru i ymgeisio am y Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd – y wobr fwyaf i amgueddfeydd ym Mhrydain a’r unig un lle mae plant a theuluoedd yn dewis yr enillwyr.

“Mae’n wych gweld gwobr lle mae plant a theuluoedd yn dewis yr enillwyr – gan roi llais pwerus iddynt i ddweud beth maent ei eisiau mewn amgueddfa. Mae nifer o amgueddfeydd yng Nghymru’n gwneud gwaith gwych gyda theuluoedd, yn arbennig y rheiny sydd heb ymweld o’r blaen, gan rannu a chefnogi ymwelwyr newydd i archwilio eu treftadaeth a’u diwylliant, a chanfod y diwylliannau hynny nad ydynt efallai wedi cael profiad ohonynt o’r blaen. Gall yr Amgueddfeydd ddathlu ein dynoliaeth ni oll. Gobeithio y bydd nifer o amgueddfeydd yng Nghymru’n cael eu henwebu ar gyfer y wobr ragorol yma a, croesi bysedd, efallai y bydd un ohonynt yn ennill,” meddai Michael Sheen.

Dim ond wythnos sydd ar ôl i sicrhau bod amgueddfa o Gymru’n cael lle ar y rhestr fer! Y llynedd, derbyniodd y Tŷ Weindio yng Nghaerffili Ganmoliaeth Arbennig am Gyfraniad Eithriadol i’w Cymuned Leol. Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe wedi cael lle ar y rhestr fer o’r blaen hefyd.

Gall unrhyw un wneud enwebiadau am Wobr 2016 – ymwelwyr, gwirfoddolwyr a’r amgueddfeydd eu hunain. Gallwch enwebu amgueddfa Genedlaethol enfawr neu oriel fechan ddwy ystafell yn lleol. Gall fod yn amgueddfa gyda thîm o guraduron neu’n un a redir gan wirfoddolwyr. Efallai ei bod yn adnabyddus am ei chasgliad rhagorol o borslen Ffrengig o’r 19eg ganrif neu efallai ei bod yn fôr o sgriniau rhyngweithiol technoleg uchel (neu’r ddau!). Yr hyn sydd bwysicaf yw ei fod yn rhoi profiad gwych i’r teulu.

Y dyddiad cau ar gyfer yr enwebiadau yw hanner dydd Gorffennaf 11eg 2016.