News

Museums + Heritage, The Show and The Awards...

On the 18 and 19 May the  Museums + Heritage Show took place in London’s Olympia West. The annual Show is the sector’s largest gathering of professions working in museums, galleries and heritage visitor attractions and the companies which supply them. The show ended on a high with … Read more

Added: May 25, 2016Comments: 0

Takeover Day 2016 Launches with Tours from Teens at Stonehenge...

Yesterday, May 23, Takeover Day had a monumental launch at English Heritage’s Stonehenge. A group of six local school pupils were tour guides around the Neolithic stones in Wiltshire, England, enthralling visitors with their enthusiasm and knowledge of the prehistoric site.

Takeover Day 2016 takes place on 18 November. It celebrates … Read more

Added: May 24, 2016Comments: 0

Vacancy – Kids in Museums, Project Coordinator (North Wales), Freelance Contract...

Kids in Museums is seeking a freelance Project Coordinator to work in North Wales on their projects including Takeover Day – a day on which children and young people are given meaningful roles within museums.

It is anticipated that the person in the role will work flexibly with hours and … Read more

Added: May 23, 2016Comments: 0

Successful Launch of Kids in Museums, Hurdles to Participation Report...

On Thursday 12 May Kids in Museums launched its Hurdles to the participation of children, families and young people in museums report, funded by Arts Council England. To launch the report Kids in Museums held a Thunderclap inviting museums and individuals to pledge their support to make museums #easytoreach. … Read more

Added: May 18, 2016Comments: 0

Kids in Museums Invites You To Pledge – Make Museums Easy To Reach For Everyone...

Today Kids in Museums launches Hurdles to the participation of children, families and young people in museums report, gathering together what we know so far about the barriers to inclusion in Britain’s museums.  

The report, funded by Arts Council England, is a comprehensive review of current literature, identifying … Read more

Added: May 12, 2016Comments: 0

Previous »

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
Artsaward Disability or access Heritage Lottery Funding – Young Roots Working with a Youth Panel World War 1 Centenary 
Date of Event

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Will your Takeover Day involve using the Welsh medium?
Is your museum in a Communities First area?
Will you be involving a Communities First group?
Is your museum in a Pioneering area?
Number of Participants
Age of Participants
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Artsaward Disability or access Heritage Lottery Funding – Young Roots Working with a Youth Panel World War 1 Centenary 
Date of Event

×
Register Your Event
Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?
A fyddwch yn cynnwys grŵp Cymunedau yn Gyntaf?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Arloesi?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Dyfarniad yn y Celfyddydau Anabledd neu fynediad Ariannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau Ifanc Gweithio gyda Phanel Ieuenctid Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf 
Dyddiad y Digwyddiad
×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×